Snøffelen
14.06.2018 kl 09:09 4394

Dette er jeg litt usikker på, og det blir mer som et spørsmål.
Men kan det være at 78% av de FT som faktisk blir godkjent blir det på first cycle?

At man her ikke snakker en generell LOA.

Husk at FT kan gis til et produkt når som helst i den prekliniske og kliniske utviklingen, og det blir ulogisk å si at LOA 78% helt uavhengig om man får Fast Track i pre-klinisk eller fase 3 (BTD (Breakthrough Therapy Designation) må ha kliniske data, og gis gjerne sent i utvikling. Om NANO får det så tror jeg ikke at det skjer før man er godt i gang med PF2).

Jeg tror derfor ikke at mr. Ling kommer til å øke LOAen. Husk at Jonas Einarsson også var av den oppfatning at dette var forventet.

Jeg tror den (rettmessige) kursoppgangen skyldes at det kanskje var litt usikkerhet hvordan Betalutin lå an regulatorisk hos FDA, kunne det være saker som førte til det samme som "REK-fadesen"?

Med FT kom et klart svar på det, alt går på skinner og FDA er veldig positive til Betalutin. Vi hadde ikke et nøytralt utgangspunkt i aksjen da FT kom, men et negativt.

Videre viser det at vi nå kan stole på ledelsens guiding og meldinger.

Tilliten i markedet gjenreises, Betalutin (og kombo-studiet) er on track, og da er det bare å se fremover. Alle vet jo potensialet, og enda bedre, kursmessig har vi vært en god del høyere enn det vi er nå.

Det går sikkert an å argumentere for at tidstapet i Betalutin oppveies av fremganger i kombostudiet.

Jeg tror likevel ikke Patrick Ling oppgrader kursmålet før første pasient er innrullert, og med ledelsens guiding så skjønner jeg absolutt ikke noe av maset om oppgradering av kursmål nå. Er man sikker på at første pasient dosert er rett om hjørnet så vil jo et nytt kursmål fra DNB "ødelegge" kjøpsmuligheter.
Redigert 14.06.2018 kl 09:10 Arkivert