Snøffelen
14.06.2018 kl 08:46 2830

Det er likhetstrekk mellom situasjonen i Targovax nå og PCIB for noen år siden da PCI stoppet H&N, og likheten er at man stopper et prosjekt når man ser at det er stor sjanse for at konkurransen kan bli for hard.

Men det er noen viktige ulikheter også.

For det første så stoppet PCI prosjekt H&N lenge før Keytruda hadde fase 3 resultater på H&N. Targovax stopper TG01 i det øyeblikk FOLFIRINOX nærmest er SoC.

For det andre så fikk FOLFIRINOX svært gode resultater på fase 3 for resected pancreas, og er så godt som SoC.
Keytruda feilet i sitt fase 3 på H&N og blir ingenting av.

Tredje punkt var at PCI hadde en annen indikasjon som var som skreddersydd for teknologien, med stort unmet need, og liten konkurranse. Jeg var overbevist den gangen at GGK ville bli en sensasjon, og ting har så langt gått ganske så nøyaktig som jeg har trodd.
Jeg ser ingen like klare indikasjoner for TG-plattformen, men håper selvsagt at TG02 og PoC faller heldig ut, og at de etter det finner en indikasjon som er "skreddersydd" for TG-plattformen. Jeg har ingen ide om hva det skulle være, men håper Targovax har det.

ONCOS er selvsagt lovende, men passer ikke som analogi til PCI-historien da det er en annen teknologi, og ikke er relevant teknologisk som sammenligning med PCI og H&N vs GGK, men heller strategisk.
Redigert 14.06.2018 kl 08:48 Arkivert