rischioso
13.06.2018 kl 15:28 518


Det er en kjent sak at det ikke er det enkleste å skulle drive innovasjon i nordens siste sovjetstat og av samme grunn var det vel at valget falt på Estland - selskapet burde kanskje vurdere å følge den planen...:)
Arkivert