PCIB-Hvilken "bjellesau" skal en høre på?

liang
13.06.2018 kl 10:58 6547

Dette er en arkivert tråd!
Et vanskelig tema ettersom ens meninger påvirkes sterkt av hvorledes en er investert i markedet , og så kommer forelskesesfaktoren inn i bilde i tillegg.
Og de en omtaler kan også ha varierende motiver.


Hva er vi ute etter?

(Følgende er min personlige mening og det blir opp til den enkelte å danne seg et eget bilde).

-realistisk ærlighet.Enhvær står seg selv nærmest og noe annet vil jo grense til "økonomisk-selvmord"

-Massiv kunnskap

-Argumenterer og dokumenterer sin oppfatning av det virkelige landskapet.

-Evne , mot og utholdenhet til å stå på sitt standpunkt selv om det stormer rundt en og en blir skjelt ut "på det groveste" , samtidig som en går tilbake på sine standpunkter når dokumentert nytt stoff kommer inn i bildet.

-Deler sitt resultat med andre som der er lagt ned mye arbeide i.

Så hvem passer godt inn i denne beskrivelsen?
---------------------------------------
Ja , det kan nok være flere men Snøffelen peker seg markant ut.
---------------------------------------
Skjelden har jeg blitt mere inponert over en person enn Snøffelen og stor takk til deg.
Aldri har jeg tjent så mye penger på å agere i henhold til de rådene han har gitt.
Der er selvsagt ingen garentier for at det samme vil skje i fremtiden men min strategi er å lese alt snøffelen forfatter og følge det.
Ikke lett men det er ihvertfall intensjonen :)

Så hva betyr dette i praksis?

Med forbehold av at følgende er korrekt så blir portefølgen dermed:

PCIB
PHO
NANO?-lyttepost.

Og det er der jeg har lagt meg også.


Hvorfor "kopiere" Snøffelen?

Ekstrem historisk treffprosent.
Grunnet Snøffelen så ble jeg med PCIB fra ca nok 6 og til dagens kurs og var ute av TRVX da siste melding kom.

Så for meg personlig så har jeg hatt en utrolig utvikling på min investerte kapital ved å disponere den likt Snøffelen.

Den egentlige grunnen som ligger bak alt dette er selvsagt at jeg ikke har kunnskap på regulatoriske forhold , lese kliniske data og sammenligne og forstå......ja , stort sett så er jeg en idiot innen området.
Men jeg er nå ihvertfall kommet dithen at jeg har innsett det og lang livs visdom har lært meg at dersom jeg ikke forstår eller behersker et område så er jeg sannelig ikke alene.
Det vil mao også være tilfellet for de fleste andre.
Bare et mindretall behersker dette fagfeltet. Det ser dere enklest når markedet skal tyde meldinger gitt fra biotekselskaper...rene kaoset ,hehe.

Det får være mitt bidrag til "menneskeheten" :)

Lykke til


Arkivert