DavidM
13.06.2018 kl 10:45
1164

Når skal OSE gripe inn...
Dette er jo ganske opplagt forsøk på kursmanipulasjon.

Markedet bør gripe saken i egne hender å sluke hele flashe-posten til manipulatoren.
Arkivert