TRVX - første selskap med onco-virus i markedet ?

quattro
13.06.2018 kl 10:34 4512

Dette er en arkivert tråd!
les siste setning fra Redeye

Även om det är troligt att TG01 kan bidra till att ytterligare förbättra överlevnaden för dessa patienter, om det läggs till mFolfirinox, blir det inte längre försvarbart (ekonomiskt och tidsmässigt) för Targovax att driva utvecklingen vidare inom indikationen och denna pasientkategori. I stället avser bolaget att ytterligare stärka sitt fokus på Oncos-102 och närmast på indikationen mesoteliom, där en fas I/II-studie pågår.

Detta är en intressant nischindikation med möjlighet att relativt fort och med begränsade medel bli det första godkända onkoytiska viruset på marknaden.

https://www.redeye.se/company/targovax/580382/targovax-gar-inte-vidare-med-tg01?utm_medium=email&utm_source=MB
Redigert 13.06.2018 kl 11:10 Arkivert