rischioso
ELE 13.06.2018 kl 10:25 1119


Ser at det blir spekulert til den store gullmedaljen både her på forumet og på andre fora så det kan være på sin plass å få avklart dette.

For å gjøre en kort oppsummering så er følgende meldt fra finanstilsynet:

Selskapet har gjort en presentasjon hvor finanstilsynet ikke har hatt innvendinger til det som er blitt presentert.

Men siden selskapet ennå ikke har ferdigstilt et endelig WP så kan heller ikke finanstilsynet ta endelig stilling til token caset før et endelig WP foreligger.

Mao, det Finanstilsynet sier er jo at om innholdet i det det endelige WP er identisk med hva selskapet har presentert så vil finanstilsynet ikke ha noen innvendinger.

Selskapet på sin side har meldt til markedet at Finanstilsynet ikke hadde noen innvendinger og det betyr da at de planlegger å utarbeide WP iht til det som allerede er blitt presentert for finanstilsynet som da er å anse som godkjent selv om det ikke foreligger noen forhåndsgodkjenning.

Gjør selskapet endringer i WP som ikke var en del av det som ble presentert for finanstilsynet så må finanstilsynet ta en ny gjennomgang.

Gjør selskapet derimot ingen endringer så vil WP bli godkjent.

Og vi bør vel kunne forvente at selskapet former WP som de har presentert for finanstilsynet og dermed vil jo WP bli godkjent så snart det er ferdig i løpet av 1 uke eller 2.

Mer komplisert enn det er det jo ikke...:)
Redigert 13.06.2018 kl 10:27 Arkivert