Skulle tro vi levde i et diktatur med kommunister Føkk-AMS

astino
12.06.2018 kl 23:01 189

Dette er en arkivert tråd!
Nå herjer kraftselskapene som de vil og truer oss som nekter dritten i våre hjem.
Jeg vil faen ikke bli syk av denne møkka.

"Statens strålevern innrømmer nå at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF-Consult hevdet. Det tok et halvt års tid å få ut den innrømmelsen, og den er pakket så godt inn at den er nesten usynlig. Men den er kommet – etter purring. NVE, nettselskapene og kundene er blitt feilinformert. Smartmålerne er installert på falske premisser. Dette kan bidra til å forklare de mange historiene om akutte helseplager."

https://einarflydal.com/2018/05/03/stralevernet-innrommer-har-feilinformert-om-styrken-pa-ams-malerne/
Arkivert