Snøffelen
12.06.2018 kl 21:17 1816

Transcript fra Radium podcast 49 angående salg av aksjer:

"Du har fått litt spørsmål om hvorfor du har solgt deg ut av PCI. Jeg har altså hverken dumpet aksjer eller solgt meg ut eller solgt Radforsk ut av PCI. Jo da, he he! Vi har altså gjort et lite nedsalg, vi har en stor post der og det er en veldig likvid aksje. Siste investeringen vi gjorde der var på 7 kroner og nå ligger den oppunder 50, så da passer det oss veldig godt å realisere litt der. Det har vi gjort i ALLE år, og kommer til å fortsette med det. Aksjer som er stabile og omsettelige kan vi selge oss litt ned i, og det betyr, er egentlig et signal om at vi er i ferd med å gjøre nye investeringer, forberede oss for nye emisjoner, eller starte ny selskaper hvilket vi faktisk akkurat har gjort. Det kan vi komme tilbake til med senere, men vi har startet et helt nytt selskap for veldig kort tid siden, som vi må legge noen penger inn i. Så når vi RE ALLOKERER, for det er det vi gjør selger oss ned i et selskap, som er god likviditet i og god utvikling i, for å investere i NYE selskaper. Så alle konspirasjonsteorier om at Radforsk har mistet troen på et selskap vi har solgt oss litt ned i, det er feil. Snarere tvert i mot det går så bra i det selskapet at dere kan selge der LITT ned. Ja det er riktig."
Arkivert