rischioso
12.06.2018 kl 13:16 2262


Aldara,

RE - Hvordan skal BO få solgt aksjene sine med gevinst hvis 3,75 ryker da..?

* Jo det skal jeg fortelle deg.

Når en transje trekkes så regnes det ut en midlertidig konverteringskurs basert på et vektet gjennomsnitt av de siste 10 handelsdager.

Midlertidig for det er først når konverteringen gjennomføres at den eksakte prisingen regnes ut og har kursen falt i mellomtiden så vil også konverteringskursen falle - mao, BO vil aldri kunne tape så lenge det er omsetning i aksjen med unntak av om selskapet går konk eller det blir null omsetning i aksjen...

For BO som for oss andre så er det en fordel at kursen går opp for da tjener de mer, men de vil også tjene ved kursfall nettopp fordi de alltid vil ha en rabatt på kommisjonsaksjene gjennom konverteringsformelen...

Når det kommer til warrants så vil de ikke tjene om kursen faller under det som er avtalt fordi den prisen er fast, men warrants er kun en opsjon og faller kursen under den avtalte prisen så vil ikke opsjonen bli benyttet.

Redigert 12.06.2018 kl 13:26 Arkivert