Snøffelen
09.06.2018 kl 20:18 2566

" Innlegg av: illuminati (09.06.18 16:24 ), lest 213 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 09.06.18 16:29
RE^1: TRVX - TG01 Kaplan Meier plot frigitt
ILAV,

Studien du omtaler mot mesotelioma er i kombinasjon med Oncos ikke TG.

Så tilbake til mFOLFIRINOX studien og det som er sikkert er alt som glimer ikke er gull, her er mine ankepunkter.

1. (To be eligible, patients were required to undergo surgery and have no tumor residue on a postoperative CT scan.) Det kan se ut som at de bare inkluderer R0 pasienter, om en studerer fase II studien er også inklusjons kriteriet R0. "


Kunne du legge ut en link til den infoen Iluminati?

Akkurat det punktet vil jo sette FOLFIRINOX-studien i et helt annet lys. Har de bare inkludert R0-pasienter vil jo det kunne forklare en hel del på godt resultat.

Det som derimot er vanskeligere å forklare er hvor FOLFIRINOX likevel er smått utrolige 20 mnd bedre enn Gemcitabine-armen. For det er helt utenkelig at det er noen forskjell på pasientene, sånn totalt sett, i FOLFIRINOX-studien. De gruppene må være sammenlignbare ellers er studiet verdiløst, så det er nok gjort etter boka.

Det kan likevel være noe med utvelgelse av pasienter til hele stdiet her siden Gemcitabine-armen i FOLFIRINOX-studien har "småpene" 35 mnd mot 25,5 mnd i ESPAC4-studien. I et såpass stort studie synes jeg det er mye til å kunne forklares med bare generell bedre annen tilleggsbehandling, så derfor kunne det være greit å komme til bunns i hvordan dette studie kan sammenlignes med TG01.

Det virker ikke å være helt rett frem.

Arkivert