Snøffelen
07.06.2018 kl 15:53 5683

"Et viktig moment å ta med her er at SoC gem/cap fra ESAPC-4 er noen år gammel og at behandlerne som oftest blir flinkere å bruke/raffinere eksisterende behandling over tid. Det ser man i teksten over fra Tasco: "The 3-year OS rate was 63.4% in the mFOLFIRINOX arm compared with 48.6% in the gemcitabine arm".
Dvs at de har fått bedre data på gemcitabine siden dette er 3-års data, sammenlignet med eks ESPAC-4."

Selvsagt en mulig forklaring på bedret Gemcitabine-data det ILAV, men husk at TG01-dataene også er så ferske de kan få blitt, og sånn sett kan man jo etter logikken din over likegjerne hevde at TG01 sine 33,2 mnd skal sammenlignes med 35,0 mnd og ikke 25,5 mnd, eller 27,6 mnd.
Arkivert