Snøffelen
07.06.2018 kl 12:41 6223

Tar det det som er litt som forventet siden det er en morsom del av diskusjonen.

Og det er at 3 års-overlevelse for kohort 1 ser ut til å ligge på midt 30-tallet i prosent, og sammenlignet ESCAP4 så ligger jo RO 3-årsoverlevelse på ca 40% og R1 på ca 30%. Og da sammenligner jeg med gem, og ikke gem-cap som jo blir ny SoC for resected pancreas cancer.

Så selv om kohort 1 kom godt i gang etter 2 år med 62% OS så døde mange mellom år 2 og 3. Litt i rykk og napp, men sånn blir det med litt færre pasienter.

Slik jeg ser det er det ingen forskjell på TGO1, selv sammenlignet med vanlig gemcitabine-behandling for kohort 1. Hadde man bare hatt behandlingsregimet som i kohort 1 hadde jeg blitt enda mer negativ.

Så til det som er ganske interessant. Det trenger selvsagt ikke bety noe, men er absolutt verdt å forfølge.

Og det er fra kohort 2, og det faktum at ingen pasienter der dør før det er gått 16-17 mnd.

Ser man på ESCAP4-studiet så er det jo 2 grunner til at Gem-cap, og særlig for R0, skiller seg ut og det er "a good start", og dernest på nytt en utflatning av kurven etter ca 2 år.

Det betyr selvsagt ikke at det skjer noe etter 2 år, men tror heller det kan bety at et frafall, av de som ikke har så stor nytte av behandlingen, er ferdig.

Som igjen betyr at det er spennende å se om de 9 pasientene fortsatt vil leve fremover /lavere frafall, og dernest om det er en forandring fra kohort 1 til 2 som logisk kan forklare dette. Henger det sammen styrker det jo observasjonen.

Kan helt klart være tilfeldigheter, men det er så langt (kalibrert fra mine vurderinger), det mest positive jeg isolert så langt har sett på TG01.

Selvsagt ikke mange pasienter, og særlig få i forhold til at det er lang overlevelse på denne resected pancreas.

Arkivert