Snøffelen
05.06.2018 kl 12:54 8071

Denne linken er fra mars 2018 og er en presentasjon fra Oslo Cancer Cluster over immunonkologi-selskaper OCC er involvert i, en slide/side ("Onepager") på hvert selskap.

http://oslocancercluster.no/wp-content/uploads/2018/02/Nordic-IO-Mission2018-OnePagersv2.0.pdf

Relevans for PCI Biotech er jo at det er kort og konsist om PCI Biotech, de 3 fimaXXX og et par setninger om kommersiell strategi.

Arkivert