Snøffelen
02.06.2018 kl 12:57 2094

Somsa, man kan ikke behandle et antall pasienter i forhold til insidens i enkelte land og størrelse på pasientpopulasjon i forskjellige land. Det er ikke praktisk gjennomførbart, og man det er bred enighet om at samme diagnose i forskjellige land gir samme prognose.
Og det mener også FDA, EMA osv.

Dessuten er det single arm study, så om de skulle være slik at at Arne Kolstad er ekstra dyktig på pasientutvelgelse, og å følge protokoll til punkt å prikke så er det en potensiell fordel for NANO. Og mer en upside enn en bekymring.
Arkivert