Snøffelen
31.05.2018 kl 10:20 8523

Bar for å sitere Per Walday "2017 var et spennende år, 2018 blir enda mer spennende".

Og vi vet jo at nyheten på slutten av 2017 dro kursen fra lavt 20-tall til godt over 50 kroner.

Det er fimaCHEM for GGK som har resultater å slå bordet med, først og fremst i form av resultatene på lesjonsnivå, men godt støttet av RECIST på pasienter og etter hvert også survival.
Og selvsagt av abskoplae effekter, prekliniske resultater osv. Alt henger sammen og peker klart i samme retning av at dette er suverent.

Således er Susanne Stuffers sin analyse fornuftig når hun har LOA på 51%, og at fimaCHEM pt utgjør 92% av verdien med fimaVACC på 8%.

Men ser vi på pengebruken, og hva PCIB selv har sagt så er det fimaVACC som ligger an til å skape jordskjelvet i immuno-onkologi.
PCIB skulle bruke 6-8 mill på regulatoriske avklaring for fimaCHEM og 10 mill til extension-studiet, mens de skal bruke ca 25 mill på å få data fra friske frivillige på fimaVACC.

Når fimaVACC-resultatene presenteres kan det bli et kanonsmell, og jeg er sikker på at det kommer til å høres godt.
Arkivert