Snøffelen
30.05.2018 kl 07:20 1722

Somsa sier:

"Overlevelses forskjellen mellom R0 og R1 er bare 10%, i cohort 1 var 32% R0 og og 68% R1. Vi antar i cohort 2 er fordelingen
50%/50%. En overlevelse på hhv 68% og 72% er fantastisk bra.

Det Magnus Jaderberg sa (hør fra 38:20 til 38:50) var sånn ca at:

"En 10% skilnad i overlevnad når man kommer opp i 2 til 3 år"

Ser man på ESPAC4-publikasjonen så ser man at det stemmer sånn "nogenlunde":

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)32409-6.pdf

se Kaplan-Meier-plot på side 7

Men eg har mistanke om at Somsa misforstår Jaderberg her litt og "tenker langs x-aksen", dvs skillnad på 10%, i måneder, mens Magnus opplagt mener på Y-aksen.

I måneder blir overlevelsen selvsagt større i prosent i det nye gem-cap-regimet som TG01 nå skal måles opp mot.
Arkivert