Fastmoney
29.05.2018 kl 21:08
400

Lpg for aksjer i det nye selskapet så de selger seg på ingen måte ut. Genitrekk ala det vi så med gogl på bunnkurser.
Arkivert