IOX - Q1 2018

Slettet
27.05.2018 kl 08:31 3860

Dette er en arkivert tråd!
Vekslingen har begynt i IOX.
På tirsdag får vi Q1-rapporten. Undertegnende har gitt klar beskjed til IR at informasjonsflyten i selskapet er kritikkverdig. Håper de har tatt det til etterretning, og skriver en utfyllende og forklarende rapport, og at vi endelig får se blåe tall.
Arkivert