Hyggelige
24.05.2018 kl 15:56 1316

Professor Daniel H. Palmer, University of Liverpool Cancer Research UK Experimental Cancer Medicine Centre, Liverpool, United Kingdom and lead investigator of the study, commented:  

“Pancreatic cancer is a highly malignant, difficult to treat disease and there is a significant need for innovative new treatment approaches. The results from this study are promising and demonstrate that TG01 is generally well tolerated in combination with gemcitabine. We observe a high level of mutant RAS-specific immune activation, and the observed survival rate is encouraging compared with chemotherapy alone. It will now be important to assess the clinical efficacy of the TG01 and standard of care combination treatment in a randomized setting, and we look forward to take part in the development of this innovative immunotherapy going forward”.

Øystein Soug, Chief Executive Officer of Targovax commented:

“These more mature survival data represent another important milestone for Targovax. The high rate of immune activation, combined with the encouraging survival data which compares well with the large ESPAC4 trial, further strengthens our belief that our mutant RAS neoantigen vaccine has potential to be a promising new treatment approach in combating mutant RAS tumors, which constitutes up to 30% of all cancers.” 


___________

Professor Daniel H. Palmer, Universitetet i Liverpool Cancer Research UK Experimental Cancer Medicine Center, Liverpool, Storbritannia og ledende etterforsker av studien, kommenterte:

"Kreft i bukspyttkjertelen er en svært ondartet, vanskelig å behandle sykdom, og det er et betydelig behov for innovative nye behandlingsmetoder. Resultatene fra denne studien er lovende og viser at TG01 generelt tolereres i kombinasjon med gemcitabin. Vi observerer et høyt nivå av mutant RAS-spesifikk immunaktivering, og den observerte overlevelsesraten er oppmuntrende sammenlignet med kjemoterapi alene. Det vil nå være viktig å vurdere den kliniske effekten av TG01 og standarden for behandling av omsorgskombinasjoner i en randomisert innstilling, og vi gleder oss til å delta i utviklingen av denne innovative immunterapi fremover. "

Øystein Soug, konsernsjef i Targovax kommenterte:

"Disse mer modne overlevelsesdataene representerer en annen viktig milepæl for Targovax. Den høye immunresponseringshastigheten, kombinert med de oppmuntrende overlevelsesdataene, som sammenligner seg godt med den store ESPAC4-studien, styrker vår tro på at vår mutant RAS neoantigen-vaksine har potensial til å være en lovende ny behandlingsmetode ved bekjempelse av mutant RAS-tumorer, noe som utgjør til 30% av alle kreftformer


Arkivert