PCIB-Hvorfor investere i dette selskapet?

liang
23.05.2018 kl 12:42
14159

Dette er en arkivert tråd!
Et lite tips fra en amatør:

Sett at du har aksjer i et selskap og er "farget" av eierskapet.
Du står så forran et veivalg ( feks kvartalrapport)og vurderer for og imot med mange momenter,,,,,
Altså , uoversiktelig og krevende.......

Da gjør du som følgende:

Still deg følgende spørsmål:

Ville du investert tilsvarende kapital du har i selskapet DERSOM DU IKKE VAR INVESTERT?

Dersom svaret er et klart nei , selg , særlig dersom du kan trekke deg ut uten tap.

Er svaret derimot et klart JA , behold investeringen.

For meg personlig er svaret et klinkende klart JA mht PCIB.

-----------------------------------

Grovstatus pr idag:

FimaCHEM

Studien for gjentagende behandling i GGK er i rute og pågår parralelt med klargjøring og utarbeidelse av gjennomføringen av pivotal fase 2 studien som er forutsatt til å starte opp før utgangen av 2018.

Sett i lys av opplysningene som ble gravd frem i patentsøknaden så ligger det i kortene at dobbel behandling vil øke effekten voldsomt på fimaCHEM.
Dobbel behandling i abscopal effekt kan også bli et sterkt tillegg i behandlingen som omhandler spredning av kreften.

Får håpe vi får tilbud om å delta i en eventuell emisjon for finansiering av denne studien men der er vel liten sjanse for det.
Selskapet har vel tidligere signalisert at de vil prioritere større investorgrupper da dette vil gi en bedre aksjonærsammensetning.


-----------------------------------

FimaVACC

Studien er "ferdig" og dose er funnet.
Resultatene er "oppmuntrende" (hater det uttrykket der.Hvorfor ikke kalle en spade for en spade under gjeldende forutsetninger.
Slik studieresultater legges frem med norske CEO'r så blir det hele altfor aksjonærfientlig.Resultatene fra studiene er aksjonærenes inntektskilde og når de viser gode resultater med gjeldende forbehold så har investorene krav på å få vite dem. Se og lær av Bergenbio)

Interrimdata er vel komunisert og må tolkes som veldig gode.
Noe arbeide gjenstår med analyse etc og resultatene skal vel publiseres i en eller annen vitenskapelig setting.
Resultatene skal gjennomgås av ekspertisen internasjonalt og dette arbeidet pågår vel nå.
Alle signaler så langt tyder på stor suksess og selskapet avventer råd fra verdens-ekspertisen på hvordan gå videre med denne kommende sukseen.

Med valgte fremgangsmåte så ligger der sterke data til grunne for valgte fremgangsmåte.
Alle forstår da at en ville ikke valgt denne veien med middelmådige resultater fra studien.
Har vi et salgbart produkt til BP som har vaksiner på markedet eller under utvikling ?
Ja , det har jo vært meningen hele tiden da.
I følge PW så er der 250 vaksiner under utarbeidelse så kunder mangler det ikke på.

http://pcibiotech.no/vaccination/

"There are currently more than 250 therapeutic vaccines in development against various types of cancers."

------------------------------

FimaNAC

Gjennom RXI har vi fått bekreftet at PCI-platformen fungerer og gir synergier sammen med RXI sin platform.
Virker det hær så virker det i de 4 andre kandidatene også.
Det som videre bekrefter at der må være betydelige synergier er at det har pågått dette samarbeidet i lang tid nå og ingen har bakket ut.
PW sin formulering vedrørende videre forløp i kvartalsrapporten kan gi grunnlag i å spekulere i om at 10-top selskapet vil inngå samarbeide med PCIB.
Partneravtale med kapitalinsprøytning til PCIB , og det kan skje når som helst da pågående avtale "går ut" om ca 2 måneder.
Det er all grunn til å forvente spektakulære resultater hær som i de øvrige forretningsområdene til PCIB.

-----------------------------

Annet

Det skjer utrolig mye for tiden i mange uavhengige settinger.
De må nok ansette flere medarbeidere snart.

PCI-teknologien kan også brukes på mye annet enn kreft.

Det som er viktig for denne teknologien er å få "tråkket den igang".
Etter den er igang et sted så har en et utstillingsvindu å vise frem resultatene i og da er det "flatt jern" videre.

Lykke til.
Arkivert