EQUINOR ER MYE MER ENN OLJE-OG GASS

Regnmeg
19.05.2018 kl 16:36 457

Dette er en arkivert tråd!
Spennende muligheter i fornybar energi
Etter hvert som verdens befolkning vokser og blir mer velstående, øker behovet for energi til å varme og lyse opp bygninger, drive transport og skape grunnlag for økonomisk utvikling. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Dette skaper spennende nye forretningsmuligheter for oss.
Vi griper disse mulighetene aktivt gjennom å bygge på flere tiårs erfaring fra olje og gass.

Vi er allerede en ledende innovatør på vindkraft til havs, og verdensledende på karbonfangst og -lagring.

Ambisjonen vår er å skape lønnsom vekst, og eventuelt også begynne med andre kilder til fornybar energi. Vi tror at energi ikke bare må være trygg og bærekraftig, men også konkurransedyktig. Vi jobber utrettelig for å utvikle nye, pålitelige kilder til energi som både er grønne og kostnadseffektive.
Arkivert