"ELE - EGM blir tidlig i Juni, hva nå?"

Yess
15.05.2018 kl 16:09 3022

Dette er en arkivert tråd!
Her kom meldingen som mange har ventet på. Mange har trodd at EGM ikke ville bli før 20.06, men det er bekreftet feil ved melding nå. EGM blir avholdt allerede 06.06.18.

Skal bli spennende å følge kursutviklingen frem til EGM?


15/05-2018 15:55:01: (ELE) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2018

Styret i Element ASA («Element» eller «Selskapet») vedtok i dag den endelige
avtalen og dokumentasjonen knyttet til den konvertible lånefasiliteten på MNOK
500 med frittstående tegningsretter med Alpha Blue Ocean, som ble annonsert 6.
mai 2018. I henhold til avtalen skal det utstedes opptil ti transjer med
konvertible lån og frittstående tegningsrettigheter, samt utstedelse av
ytterligere frittståendetegningsrettigheter som skal utstedes ved opptak avførste konvertible lån....
Redigert 15.05.2018 kl 16:25 Arkivert