APCL- Force major

permph
15.05.2018 kl 07:15 3461

Dette er en arkivert tråd!
AoF, ett försök att återskapa ursprungstexten. Andemeningen bör vara där även om orden inte är exakt desamma.

Är du säker på att din tolkning av force major stämmer? Jag tvivlar. Force major kan hävdas i ett senare skede t.ex. i tvist (arbitration). I fallet AP och Gambia var landet i kaos och många regeringsrepresentanter satt i fängelse. Till vem skulle man skicka notis om force major?

FAR lyckades fullfölja sina förpliktelser omständigheterna till trots medans AP gjorde det inte. Trots detta menar jag att FAR och AP kan vara juridiskt vanskliga att jämföra eftersom de kan ha varit i olika skeden i processen.

Redigert 15.05.2018 kl 13:36 Arkivert