Rolig50
QEC 14.05.2018 kl 09:00 14827


Pareto sier at ting går på skinner og det ventes regs innen Q2. De forventer at aksjen handles opp på Q1 res og info.
Arkivert