"ELE - Trigger Liste for mai og juni - Penger på gata!"

rischioso
06.05.2018 kl 16:28 6718

Dette er en arkivert tråd!

Penger på gata slår sjelden til, MEN i dette caset slik utviklingen er estimert fremover så kommer nok ordtaket til sin rett spesielt i den nærmeste tiden.

Ikke bare fordi ELE er først ute i verden i sin bransje.

Ikke bare fordi ELE har verdier for milliarder hvor veldig lite av det pr i dag er priset inn i kursen.

Ikke bare fordi ELE er et av få selskaper på OSE som er helt gjeldfritt

MEN fordi ELE nå er i prosess med å etablere verdens første og største gruve JV med fokus på å gjennomføre løpende TGE'ser (Token Generation Event) sammen med Auplata som er Frankrikes største gull produsent hvor de sammen planlegger å kjøpe opp 100% av OMM som igjen eier rundt 38% av Marokkos nest største gruveselskap.

OG fordi majoriteten av kosten allerede er tatt både for Token delen og Ambershaw delen hvor begge deler er i ferd med å materialisere seg i disse tider og basert på disse fakta så er følgende å forvente fremover i denne 60 dagers perioden:

(1) AT det blir meldt om kapitalforhøyelse som betyr at BO har konvertert den siste halvdelen av kommisjonsaksjer som igjen betyr at kapitalen er klar for å gjøre opp for den siste eierandelen av Ambershaw.

(2) AT det blir meldt om gjennomført PRE-Offering eventuelt oppstart dedikert for større investorer noe som kan gjøres før WP er ferdig og før PRE-TGE starter.

(3) AT det blir meldt om ferdig WP klar for publisering.

(4) AT det blir meldt om oppstart av PRE-TGE

(5) AT det blir meldt om suksessfull gjennomført PRE-TGE

(6) 06.05.2018 AT det blir meldt om inngått samarbeid med andre gruveselskaper utover Auplata.

https://newsweb.oslobors.no/message/450610

(7) AT det blir meldt om oppstart av Ordinær TGE

(8) AT det blir meldt om at den siste eierandelen i Ambershaw er gjort opp og at ELE har en aksjemajoritet på 51%.

(9) AT det blir meldt om innvilget produksjonslisens for Ambershaw.

(10) AT det blir meldt om enighet om oppkjøp fra EGF.

(11) AT det blir en oppdatering på Tokeniseringen av flere råvarer.

(12) Annet som feks:

(*) Innsidekjøp
(*) Nye analyser med forhøyede kursmål
(*) Bjellesau/fond/avtale om overtagelse av konverteringsaksjer utenfor børs.

* Hver og en av disse meldingene vil gi et betydelig Kurs Boost og samtlige meldinger kan komme hvilken dag som helst i denne 60 dagers perioden hvor det eneste man trenger å gjøre er og kjenne sin besøkelsestid - mao, dette er det vi med rette kan kalle penger på gata...)
Redigert 08.05.2018 kl 13:30 Arkivert