NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

GPACTOR
05.05.2018 kl 08:58 7348

Dette er en arkivert tråd!
Skaden hadde ikke inntruffet i forsikringstiden. Hadde revnene oppstått i forsikringstiden ville kravet uansett ikke vært erstatningsmessig av den enkle grunn at forsikringsvilkårene har unntak for skade som skyldes materialtretthet (metal fatique).

NOR har ingen mulighet for å nå frem med sitt krav i en anke til Høyesterett. Mest sannsynlig vil anken bli avvist, men på grunn av kravets størrelse kan det skje at HR tar anken til behandling og da vil de stadfeste Landsrettens dom.

Sø- og Handelsretten blir jo fullstendig avkledd av Landsretten og Høyesterett vil helt opplagt gi sin tilslutning.

Jeg mener det er feil å tilkjenne NOR redningsomkostninger på 12,5 MUSD. Dersom anken slipper inn i Høyesterett vil trolig også dette beløpet gå tapt.

Slik saken er fremstilt og beskrevet i dommen fremstår det klart at dette egentlig ikke er en forsikringssak, men et oppkonstruert forsøk på å sende regningen videre til forsikringsgiverne.

Det må være betryggende for forsikringsgiverne at domstolen gjør en så grundig og reflektert jobb.

Enhver påstand om korrupsjon, mafia og lignende fra aksjonærer som har lidt tap er bare latterlig og på alle måter pinlig.


http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Documents/B0434005.pdf
Redigert 06.05.2018 kl 11:28 Arkivert