Hyggelige
03.05.2018 kl 19:23 277

As previously commented, the next twelve months is expected to be exciting for Targovax.

In addition to the clinical data produced in this quarter, we expect multiple important data
read-outs from both the ongoing ONCOS and the TG programs. We believe the ONCOS
and TG platforms represent complementary approaches to treating a range of different
cancer indications.

In the coming months we particularly look forward to reporting final two-year survival from
the TG01 trial in 32 patients with resected pancreatic cancer. Based on these data,
Targovax aims to start a controlled trial which has the potential to become the
registrational trial for this indication. This trial could start already during 2018.
There will also be further data read-outs from the ongoing ONCOS-102 trials during the
next year. In melanoma, Targovax’s 2018 data may constitute proof of concept in
checkpoint inhibitor refractory patients. These further ONCOS data read-outs during the
next 12 - 15 months, including partnered trials, will guide future development decisions for
the oncolytic virus platform
https://translate.google.no/Som tidligere kommenterte, forventes de neste tolv månedene å være spennende for Targovax.

I tillegg til de kliniske dataene som produseres i dette kvartalet, forventer vi flere viktige data
read-outs fra både de pågående ONCOS og TG-programmene. Vi tror ONCOS
og TG-plattformer representerer komplementære tilnærminger til å behandle en rekke forskjellige
kreft indikasjoner.

I de kommende månedene gleder vi oss til å rapportere den endelige toårige overlevelsen fra
TG01-studien hos 32 pasienter med resected pankreaskreft. Basert på disse dataene,
Targovax har som mål å starte en kontrollert prøve som har potensial til å bli
registreringsprøve for denne indikasjonen. Denne forsøk kan starte allerede i 2018.
Det vil også bli ytterligere dataavlesninger fra de pågående ONCOS-102-prøvene under
neste år. I melanom kan Targovax 2018-dato utgjøre et bevis på konseptet i
reflekterende pasienter med kontrollpunktsinhibitor. Disse videre ONCOS-dataavlesningene under
neste 12-15 måneder, inkludert samarbeidsprosesser, vil lede fremtidige utviklingsbeslutninger for
den onkolytiske virusplattformen.
Redigert 03.05.2018 kl 19:25 Arkivert