QEC: Ingen melding under 5,5 kr? eller under 5 kr?

J.B.007
25.04.2018 kl 08:25
735

Dette er en arkivert tråd!
Hva kommer til å skje i dag? Bare forventing etter forventining og det gir ikke penger eller hva?
Arkivert