"Cereno Scientific: Första kliniska studien med CS1 avslutad"

Tåka
18.04.2018 kl 09:03
433

Dette er en arkivert tråd!
18/04-2018 08:30:10: (CRNO-B.NGM) Cereno Scientific: Första kliniska studien med CS1 avslutad
Cereno Scientific meddelar idag att bolaget avslutat sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1. Preliminära resultat visar på god säkerhet och tolerabilitet.

Studien har genomförts i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala. I studien deltog individer med ökad riskprofil för trombos för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper hos CS1. Dessutom studerades effekter på riskmarkörer för trombos.

Cereno fortsätter arbetet med att analysera alla data från studien och hoppas att under andra kvartalet kunna presentera samtliga resultat som inkluderar data på CS1 farmakokinetik och potentiella farmakodynamiska effekter.

..Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter,.. säger Sten R. Sörensen.
Arkivert