ELE - Den NYE strukt. TOKEN plattformen, og hva det betyr..

rischioso
17.04.2018 kl 22:08 4120

Dette er en arkivert tråd!

Ser av diverse kommentarer at man begynner å bli utålmodig når det kommer til WP/TOKEN og ITO/ICO.

Og ikke det spor rart om man ikke har fått med seg hva som er på vei til å skje og derfor forholder seg kun til det som ble meldt i fjor og av samme grunn kan det være på sin plass med en egen tråd som tar for seg akkurat det slik at eventuelle misforståelser kan avklares.

-------------

KORT OPPSUMMERT

I okt-17 så var planen å etablere en IRON Token som kun tok for seg Ambershaw reservene og på sikt så kunne det inkludere andre gruver.

https://www.elementasa.com/news/2017/signs-agreement-to-develop-asset-backed-digital-token

I des-17 så meldte selskapet at de har bestemt seg for å utstede den begrensede Ambershaw IRON TOKEN fra Estland pga deres erfaring med kryptovaluta versus Norge - dette for å minimere de regulatoriske utfordringene.

https://www.elementasa.com/news/2017/token-project-update

I mars-18 så meldte selskapet at de har bestemt seg for å strukturere TOKEN til å ikke kun gjelde for Ambershaw, men heller å bli en mye bredere og generell TOKEN plattform for alle IRON gruver World Wide som vil kunne ha interesse av ICO/ITO med forhåndssalg av resurser som fortsatt ligger i bakken og samtidig tilrettelegger for å kunne gjelde andre typer mineraler.

https://www.elementasa.com/news/2018/foreløpig-oppdatering-på-iron-token-strukturen

------------

Dette virker å være helt genialt for så lenge man allikevel er først ute så vil man også få glede av og ikke minst tjene på mange andre som vil komme etter - ikke bare for IRON, men også for mange andre typer mineraler.

Gjennom denne strukturerte TOKEN plattformen så vil andre IRON gruveselskaper slippe å måtte gå i gjennom den tidkrevende og ikke minst kostbare prosessen som ELE nå allerede har tatt, men kan gjennom ELE's brede Platform mye raskere kunne gjennomføre ITO/ICO for sine gruvereserver og gjennom det så vil ELE tjene på hver eneste som bruker ELE's klargjorte plattform, men det stopper ikke her.

Selskapet meldte også at det på sikt vil kunne gjelde andre typer mineral reserver som for eksempel NIKKEL fra ELE's egen gruve på Filipinene.

Så kjenner vi til at den største Franske gullprodusenten Auplata nå nylig er blitt største investor i ELE med over 14% hvor de har gitt uttrykk for at de er investert fordi de ønsker en bredere eksponering i andre metaller og har også interesse av TOKEN delen.

https://www.auplata.fr/fr/actualite/les-communiques-de-presse/2018.html

Gjennom Auplata så kan det etableres GULL TOKEN i tillegg til at gjennom Auplata's eierskap i OMM også vil kunne gjelde SØLV, BLY og SINK TOKEN.

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=61350025

Mao, det som først begynte med en enkel og meget begrenset Ambershaw IRON Token er nå i slutt prosessen av å bli en mye bredere TOKEN plattform som alle andre også vil kunne få glede av hvor ELE gjennom sitt pionerarbeid vil kunne høste i all fremtid ikke bare når det kommer til IRON, men alle typer av mineraler.

Ikke bare når det kommer til egen ICO/ITO, men også andres.

Ikke bare når det kommer til transaksjoner av egne tokens, men for alle andre tokens transaksjoner som bruker ELE's Plattform.

Mao, token ideen har gjennom det Estlandske samarbeidet utviklet seg til å bli mye mer omfattende enn først planlagt hvor man allerede nå etablerer og klargjør for fremtiden til å inkludere nærmest ubegrenset med Token varianter innenfor mineralreserver hvor ELE gjennom egne gruver har tilgang på IRON og NIKKEL og hvor de gjennom største investor Auplata indirekte får tilgang på GULL, SØLV, BLY og SINK.

Hvor de gjennom alle transaksjoner utført av andre på deres plattform vil kunne tjene i uoverskuelig fremtid.

Akkurat dette burde det være verdt å vente på...)
Redigert 19.04.2018 kl 08:38 Arkivert