Pcib i utbytteposisjon i 2018?

stifinner
16.04.2018 kl 14:29
3878

Dette er en arkivert tråd!
Basert på situasjonen for de tre teknologiplattformene, fimachem, fimavacc og fimanac, ser jeg for meg følgende pengestrømmer inn i Pcibs kasse i løpet av året:
Fimachem, up front betaling: 250 mnok
Fimavacc, tre lisensavtaler a 100 mnok
Fimanac, to lisensavtaler a 100 mnok.
Totalt 750 mnok.
I tillegg en lisensavtale for fimavacc med Ultimovacs, hvor betaling skjer med aksjer i Ultimovacs.
Av de 750 mnok i cash bør selskapet dele ut 1/3 til sine trofaste aksjonærer, dvs 250 mnok, 10 nok/aksje.
De resterende 500 mnok brukes til å bygge opp selskapet til en biotekgigant, hvor milepelsbetalinger og royalties etterhvert vil brukes til videre oppbygging av selskapet og til solide utbytter i årene som kommer.
Realistisk? Jeg tror det, men om selskapet velger å dele ut noe ytbytte for 2018 gjenstår å se, men at 2018 blir et meget spennende år er helt sikkert.
Arkivert