"Folkeveksten går ned i Hordaland."

stjernekrigen
16.04.2018 kl 11:54
509

Dette er en arkivert tråd!
https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/oRleva/Om-15-ar-skulle-me-vera-600000-hordalendingar-Det-vert-me-ikkje

Folkeveksten vil i 2018 være 2600, netto tilflytting var på 300. Resten av folkeveksten er altså babyer. Fødes 5800 barn i Hordaland, mens 3600 personer dør.

Det som gjør at folkeveksten stopper opp utover at færre flytter til, er at det for vært år fremover vil dø 100 flere enn året før. I 2045 vil det dø 5600 personer årlig, mens det fødes 5800 barn i Hordaland.

Bygges i dag 1500 boliger i Bergen årlig.
Arkivert