"Knall sterk oljepris kan snart være i 100$"

Kremen
15.04.2018 kl 21:12
1382

Dette er en arkivert tråd!
15.04.2018 – Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot), og hva det tekniske bildet for oljeprisen nå indikerer for den videre utviklingen fremover.

Det ble i uken som gikk utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen (Brent Spot), og etter at den brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå ved USD 71.00.

Vi har altså sett nærmere igjen på oljeprisen i dag hos Aksjeanalyser.com, og hva det tekniske bildet for oljeprisen nå indikerer for den videre utviklingen fremover.

Vi var tidlig ute hos Aksjeanalyser.com med positive analyser av oljeprisen, og som her den 06. september 2017 da oljeprisen var rundt USD 54.00: «Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig»

Vi skrev i vår analyse av oljeprisen den gang (06.09.2017) blant annet:

«På 6-12 måneders sikt så indikerer den langsiktige positive trenden som oljeprisen nå beveger seg innenfor (jf. ukediagram for Brent Spot nederst i saken her), at oljeprisen nå har et potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70.00-80.00 på 6-12 måneders sikt.»

I dag rundt syv måneder senere så er oljeprisen i USD 72.50, og har da steget med rundt 34 prosent siden vår positive analyse av oljeprisen den gang.

Vi har nå sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot), og hva det tekniske bildet for oljeprisen nå indikerer for den videre utviklingen fremover.

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Brent Spot viser altså en positiv utvikling, og innenfor en langsiktig stigende trend som startet helt i begynnelsen av 2016 (jf. ukediagram nedenfor).

Brent Spot bunnet ut den helt i starten av 2016 rundt USD 29.00, og har nå altså hatt en kraftig oppgang de seneste vel to årene opp til USD 72.50.

En kraftig oppgang altså for oljeprisen på hele 150 prosent siden bunnen rundt USD 29.00 helt i begynnelsen av 2016.

Nå den seneste uken er det utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot, og etter at den har brutt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 71.00.

Ulike momentum-indikatorer som RSI og MACD signaliserer også videre oppgang for oljeprisen og Brent Spot fremover nå.

Det er lite teknisk motstand videre oppover for Brent Spot nå før opp i mot USD 90.00-100.00.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Brent Spot, og som den har vært det meste av tiden siden mars 2016 da Brent Spot var rundt USD 40.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

I henhold til den langsiktige stigende trenden som oljeprisen (Brent Spot) beveger seg innenfor så indikeres at oljeprisen nå kan stige opp i mot USD 90.00-100.00 på 6-12 måneders sikt.

Det er altså mulig oljeprisen er rundt 100 dollar per fat når nyttårsakettene skytes opp 31.12.2018.

https://aksjeanalyser.com/2018/04/15/oljeprisen-med-kraftig-positivt-teknisk-signal-kan-na-stige-opp-i-mot-90-100-dollar-de-neste-6-12-maneder/
Arkivert