Norge: verdens beste land !

jochie
14.04.2018 kl 03:35
1439

Dette er en arkivert tråd!
I verdens beste land å bo i har jeg tatt meg bryderiet med å se på hva våre penger går til: begge jobbet i det offentlige, men grunnet kreftbehandling har den ene endt opp som uføretrygdet. Bruttoinntekten til vår lille familie på to ligger på medianen i Norge. Vi eier bolig som er 50% belånt i en offentlig instans, og har en skatt på 275%.

Når jeg går gjennom bankutskriftene fra ifjor, så går hele 78% av inntekten tilbake til det offentlige ( og da betales det ikke avdrag på lån). Forruten det så går 24% til nødvendige utgifter til private aktører ( forsikringer, telefoni, mat, strøm,, internet, TV signaler, osv.). Det betyr at en gjennomsnittsfamilie i Norge betaler mer enn 100% av sin lønn til nødvendige utgifter. Skal du på ferie, kjøpe noe nytt, spise ute, nedbetale på lånet du har, eller erstatte din mobil, TV, sofa osv..så må du låne penger til det.

Det er en skandale at hele lønnen til en vanlig familie går til å opprettholde en viss grad av tjenester, finansierer de fattige og de rike, mens de selv sitter igjen med så å si ingenting.

Er du en vanlig lønnsmottager, så lever du i grunn av enten lån, gaver, gevinster eller arv. I min egen kommune har de innført eiendomsskatt og Iår må vi ut med hele 13300 kroner.

Finnes det noe grenser for hva samtlige av de politiske partier kan foreta seg?

Tunge forskningsrapporter viser at vanlige lønnsmottagere betaler så å si hele regningen for både bekjempelse av fattigdommen, berike de rikeste, samt opprettholde en viss grad av tjenester de selv har bruk for ( helse, skole, infrastruktur osv.)

Er jeg den eneste her i «verdens beste land» å mene at en greker eller italiener har bedre livskvalitet enn vi her på berget?

Får du en fartsbot her er prisen i Norge hele 9 ganger høyre enn i EU. Maten er 30- 40 % dyrere. Favorittøllen som tilfeldigvis holder 5,2% koster 95 kroner per kasse i EU, mens den koster 640 kroner i Norge! Jeg kan fortsette i det uendelige. Vi blir indroktinert til å tro at alt er så jævle bra her på berget, men livskvaliteten til folk flest blir dramatisk verre Pr for år.

Eiendomsskatt er faktisk vanlig i EU, men der betaler både næringslivet og private skatt etter reelle verdier, slik at næringslivet betaler mer enn private. Min søster betaler 210 kroner i eiendomsskatt, og ingen bedrifter kan true en kommune til å flytte på seg...de må betale skatt uansett hvor de holder til. Mine venner i Oslo betaler 400 kroner i skatt for en bolig ned større verdi enn min.

Hvordan er det mulig at politikere (ALLE I MIN KOMMUNE) bare kan grafse til seg en månedslønn i boligstraff uten at dette er ulovlig? Hvordan kan en stat bare kutte ut et FM signal og påføre et helt samfunn til å måtte gå over til noe så ubrukelig som DAB. I alle andre land vil man vente til et slikt russertiltak, inntil halvparten av befolkningen frivillig velger bort FM.

Norge er en russerstat, hvor det lett å blir rik, og hvor det blir belønnet. Lærere tjener derimot allerede brutto dårlig, og netto ligger de langt unna hva som er vanlig i EU.

Er det virkelig ingen som innser hvor kvalmende politikken i Norge er sammenlignet med f.eks. EU?
Og det uansett hvem som regerer? Selvsagt blir vanlige folk enda mere ranet om rikmanspartiene regerer, men også venstresiden er med på å berike de rike og loppe vanlige folk, dog ikke i lynfart.
Arkivert