"ELE - mindoro er Elements svar på Quebec.."

SirJohnny
13.04.2018 kl 11:43
3120

Dette er en arkivert tråd!
Det er naturlig med fokus på WP om dagen, men det virker som man har glemt den gratis opsjonen selskapet har i Mindoro.


Mindoro er gigantisk, og har en potensielt salgsverdi på mange milliarder. Problemet er at myndighetene har lagt en stopper for produksjon, litt som det Questerre har opplevd i Quebec.

Men dette betyr ikke at Mindoro ikke er salgbart. Et norsk selskap med norske etiske retningslinjer kommer kanskje ikke så langt i det politiskemiljøpet på Fillipninene, som feks Kinesiske og Indonesiske investeringsselskap kan gjøre.

Mindoro har tidligere vist seg lite salgbart da flere forskjellige ledelser og styrer har forsøkt å oppnå et salg. Så hva er annerledes denne gangen?

De nye laboratorietestene gir grunnlag for å vurdere profitabiliteten ved å gjøre nikkelforekomsten på Mindoro Nikkel om fra malm til konsentrat. Resultatene viser lønnsomhet i produksjon selv ved en nikkelpris på kun 2,85 USD/lb, 30% lavere enn dagens markedspris på 4 USD/lb.
Rapporten fra Dr. Hu estimerer at investeringsbehovet på Mindoro Nikkel reduseres kraftig
sammenlignet med en syreutvaskingsprosess. Det originale kapitalbehovet var beregnet til 2,5 milliarder USD for fullskala produksjon, mens det nå er estimert til 26-35 millioner USD, med en lavere initial produksjon, som følge av at investeringene i diverse prosesseringsanlegg, havn og annen infrastruktur bortfaller. Selskapet vil kunne skalere opp produksjonen basert på moduler og slipper å ta store infrastrukturkostnader som for eksempel kraftverk.

Samlet gjør dette Mindoro langt mer salgbart. Jeg vet ledelsen har dialoger og jobber for et salg. Vi får se,enn så lenge ser markedet ut for å ha glemt den Mindoro.
Redigert 16.04.2018 kl 08:40 Arkivert