"FOE - er det lurt å høre på de som sa selg SONGA på 15 NOK"

Yess
10.04.2018 kl 12:51
796

Dette er en arkivert tråd!
FOE har så langt i dag en meget godt dag, er det starten på en reprising eller kommer det en kontrakt snart?

Uansett, det ligger en FOE tråd inne på det nye forumet som fortjener oppmerksomhet. Denne tråden/innholdet kan en takke plcsone for og hele tråden kan også leses på det nye forumet.

Del 1) plcsone
FOE 

Fikk dette av en megler:

.....og de som skremte folk fra å kjøpe BWO på 10-15 NOK per aksje, en mulighet som kommer kanskje en gang hvert 10. år.....

I aksjemarkedet får man betalt for å tenke selv og ta risiko, når ikke alt ser rosenrødt og trygt ut. Når saueflokken føler seg trygge og printer sine sterke kjøpsanbefalinger, kan man begynne å vurdere om det er på tide å selge.

I Fred Olsen Energy (FOE) er situasjonen nå den at realiteten i selskapets balanse og etterspørsel etter dens tjenester overhodet ikke samsvarer med all skremselen 80-90% av saueflokken vil ha deg til å tro. Saueflokken får ikke betalt for å stikke hodet ut og ta den risikoen man er nødt å ta hvis man ønsker høy avkastning. De tenker kun på beskytte seg selv og er oftest livredde for å stikke ut hodet. Og de er ofte kjempepositive når man i mange tilfeller bør løpe til nødutgangen.

Noen nøkkelfakta:
-FOE har idag en kasse på ca. 430 millUSD. Altså, over 3 mrd NOK....
-FOE har en NIBD på ca. 430 mill USD. Netto gjeld er altså ikke høyere enn litt over 3 mrd NOK
-FOE eier et ganske nytt drillskip (Bolette), som i 2013 kostet 650 millUSD fra verftet. Mao 5.1 mrd NOK...Altså 2.1 mrd NOK mer enn nettogjelden idag. Dvs 27 NOK mer per aksje enn nettopgjelden. Dette er et high spec drillskip, bl.a. utstyrt med MPS.

Nei, jeg mener ikke at Bolette idag er verdt det den kostet i 2013. Men realiteten er at det ikke er mulig å kjøpe et slik drillskip som Bolette av noen i dagens marked for under 350 millUSD. Hvis man tror det er mulig, så ring rundt til riggselskap og si at du har kjøpsinteresse for et slik skip, og se hva de kommer tilbake med. Norske aksjeanalytikere lager "implied" value per rigg kategori i de store amerikanske riggselskapene med utbombete aksjekurser og Seadrill pluss et par nyrestrukturerte selskap til, og argumenterer for X, Y og Z verdi per kategori rigg. Til det vil jeg si, ring Transocean, Ensco eller Fredriksen og si at du vil kjøpe helt nytt high spec drillskip av de for 250-300 millUSD, og de vil le så hardt at du legger på telefonen i ydmykelse av å ha spurt om noe så dumt. I en tallmagikers hodet kan fantasi og virkelighet ofte viskes ut, og de får vrangforestillinger om realiteter som ikke lenger har noe med forretningslivet å gjøre, men hører hjemme i et dataspill.

Realiteten i FOE er at på 30 NOK per aksje verdsettelse, så verdsetter du selskapet på en NAV til 250 millUSD. Hva innebærer det tallet?
Det betyr at du verdsetter FOEs riggflåte til 680 millUSD. 680 millUSD minus NIBD på 430 millUSD er lik 250 millUSD i NAV.

Med en verdsettelse av Bolette på 350 millUSD, som er svært konservativt for et high spec drillskip fra 2013, som har fungert særdeles godt i operasjon, så betyr det at man verdsetter resten av flåten til FOE til 330 millUSD. La oss i denne sammenhengen kun ta med de 4 smart stackede mid water riggene (smart stacked er akseptert som en form for warm stacking av BP), og ekskludere de cold stackede riggene de også har (dvs de settes til 0 verdi). 330 millUSD delt på 4 midwater rigger er lik 85 millUSD per mid water rigg. Mao man får på 30 NOK per aksje kjøpt disse for 85 millUSD per stk. Dvs på 83% rabatt (!!!) i fht de siste transaksjonene av helt nye midwater rigger som har ligget ferdig på verft i Asia. Siden alle disse nå er kjøpt, tar det minst 3 år fra man bestiller og får levert en ny midwater rigg til rundt 500 millUSD. I FOE får du altså kjøpt en brukt rigg på 83% rabatt som gir cashflow fra og med nå og fremover.

Arkivert