Eierene vil IKKE ha ACER

kokkohill
15.03.2018 kl 13:17
314

Dette er en arkivert tråd!
Ei meiningsmåling utført av Sentio på vegne av aksjonen Stopp Acer viser at berre 8,8 prosent av dei spurte ønskjer at Noreg skal bli ein del av Acer

Meiningsmålinga vart utført frå 9. til 14. mars og spurte eit representativt utval på 1009 personar. På spørsmålet «Ønsker du at Norge skal bli med i ACER og slik sett bli en del av EUs energiunion?» var det altså berre 8,8 prosent som svarte ja. Eit klart fleirtal på 52,3 prosent svarte nei og 38,9 prosent visste ikkje.

Denne målinga stadfestar konklusjonane frå ei meiningsmåling utført av Sentio for Nei til EU i november

Klippet er fra Nei til EU side
Arkivert