"Funcom - Ny analyse 8 mars. Kursmål 30-50 kroner!"

Verdipapir
08.03.2018 kl 23:11 3216

Dette er en arkivert tråd!
Ny analyse 8 mars. Får se om den slår an:

"Funcom-aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal fra en større omvendt hode skulder formasjon (jf. ukediagram nedenfor).

Når Funcom nå bryter opp i gjennom 17,00-nivået så utløses det et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige opp i mot tidligere topper fra 2017 og 2014, rundt 30 kroner.

Det vil nå være teknisk støtte for Funcom-aksjen ned mot 17,00 kroner ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Basert på det samlede svært positive tekniske bildet nå for Funcom så signaliseres videre oppgang for aksjen innenfor den stigende trenden, og det både på kort og mellomlang sikt.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som er etablert for Funcom siden 2016 så indikeres et potensiale for Funcom-aksjen helt opp i mot 50,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Funcom.

Basert på det samlede nå svært positive tekniske bildet for Funcom-aksjen, så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.

Vi synes aksjen fremstår svært spennende nå, og vi ser altså ikke bort i fra at aksjen kan stige helt opp i mot 30 kroner på gjerne bare de neste 1-3 måneder, og kanskje helt opp i mot 50 kroner på 6-12 måneders sikt i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen.

Vi merket oss ellers hva Funcom uttalte nylig den 27.02.18 ved presentasjonen av 4.kvartals resultatene for selskapet, og da rundt lanseringen av Conan Exiles:

«Conan Exiles er i rute for full lansering 8. mai 2018, på 12 språk, både online og i fysiske butikker, heter det i rapporten.»

Dette kan kanskje bli en slik 'trigger' fremover og som kan få aksjen til å 'eksplodere' og stige raskt opp i mot 30-nivået, gjerne i forkant også av denne full lansering av Conan Exiles den 8. mai.

Så avslutter vi med å gjøre oppmerksom på at Funcom er en svært volatil aksje, og som det dermed innebærer svært høy risiko ved å investere i aksjen."

http://aksjeanalyser.blogg.no/1520519643_aksje_med_kraftig_kjpssignal_er_en_doblingskandidat.html
Arkivert