mofi1
20.02.2018 kl 19:06 1287

Noe av problemet er at folk spekulerer og trekker konklusjoner på særdeles tynt grunnlag. I tillegg opphøyer enkelte seg til å vite både hva selskapet bør gjøre, ikke har gjort og hvor ekstremt udyktige/dumme ledelsen er.

Men mot dumheten kjemper, som kjent, selv gudene forgjeves.
Arkivert