Slettet
13.02.2018 kl 08:36 724

Skal ikke protestere alt for mye på om SBX skal regnes hjem i Q4. Men det synes rart siden aksjene i emisjonen ikke var omsettelige før i februar i år. Mulig at deltakelsen regnes hjem til pålydende verdi 31.12, og med tilsvarende forpliktelse dersom oppgjøret ikke ble foretatt før i 2018.
Arkivert