Slettet
12.02.2018 kl 19:21 943

De 35,5 millionene Jens kjøper fra Kagra gruppen har en kost pris rundt 1,6kr

Ved å kjøpe aksjene får Kagra gruppen rett til et fremførbart fradrag på 18 millioner kr .

Ved å kjøpe aksjene får Jens en potensiell oppside på aksjene, samtidig som han får trekt fra tapet i Kagra.

Det er neppe tilfeldig at overføringen av aksjene kommer nå, dette har med antagelser å gjøre, antagelser på at aksjen og selskapet har bunnet ut.

Jeg har også en antagelse, at det blir et heidundrane rally i aksjen når markedet får smattet litt på dette.
Er Jens noe til kar så snevrer han også inn posen med tilgjengelige short aksjer, det kan han jo f.eks gjøre med denne transaksjonen.
Redigert 12.02.2018 kl 19:31 Arkivert