GIG - Estimater for Q4. Hva er viktig?

Orakel O
12.02.2018 kl 16:37 6000

Dette er en arkivert tråd!
Q4 presenteres i morra. Jeg legger her ut mine estimater, begrunner de, og skriver litt rundt hva som er viktig å kikke på i morgendagens presentasjon.


SPESIELLE FORHOLD FOR Q4


Det er noen hovedpunkter som er viktig å ta med seg inn i estimatene og som jeg har justert de for. Det er forhold som er utenfor GIG sin kontroll, men som allikevel påvirker tallene når man måler mot Q3. Det er :


# Sterk Euro i Q4. En justert vekting av hoved-revenuestrømmen målt mot Euro i Q4, viser en svekkelse på 2,5%, målt mot Euro i forhold til i Q3. Dette punktet fører til at meldte inntekter reelt sett er 2,5% sterkere enn det som presenteres. OPEX kan ha sett 0,5% positiv effekt på lønnsutgifter om man stipulerer noen prosenter betalt i lokal valuta


# Q4 så en vanvittig sterk sportsbook marginal i bransjen. Kambi, som leverer sportsbook tenester, måtte sende ut positiv profit "warning" da de hadde en marginal som var 45% høyere enn normalt:


" During Q4, Kambi benefitted from an unusually high number of favourable sporting results, which generated a trading margin of 9.7%. This is significantly higher than the expected average long-term trading margin of 6.5 - 7.0%, which consequently placed some pressure on operator turnover growth."


Man kan si at kundene i igamingsegmentet har en gitt "spending power". Det vil si at om bransjen opplever en unormalt høy sportsbook marginal i en periode, vil turnover gå ned for en periode. Dette fordi kundekontoer blir tappet såpass at det tar tid å fylle på. Spesielt ser vi en effekt på casino turnover også i slike perioder, da kunder veksler naturlig nok mindre mellom sportsbook og casino, når de har tapt bankrollen på odds. For GIG som foreløpig er meget "casino tunge", både på B2C og B2B, vil dette kunne gi et større utslag dette Q4. Vi ser at Catena Media som vokste 16% fra Q3 til Q4, faktisk fikk negativ vekst på 2,6% på sine affiliater i sitt hovedsegment, Casino, som vekter hele 66% av deres totale revenues. Betsson hadde samme trend med 1% nedgang i sine casino inntekter, mens sporttsbook intekter steg med 30% Q/Q.


Med dette i bakhodet, må man selvsagt justere ned GIG sine inntekter for denne effekten i Q4, fra de nivåene man ellers ville ment GIG skulle ha vokst til. Merk at dette er en effekt som er tilfeldig og like godt kunne slått positivt ut. Denne variable effekten vil dog bli mindre gjeldene for GIG etterhvert som de får større del av sine inntekter fra sportsbook segmentet, ma gjennom Betting Cloud.


# GIG hadde avskrivinger på eiendeler for 3,3 EURm i Q3. Når man legger til 1 mnd. ekstra med SKT marketing , samt nesten hele Rebel Penguin for Q4, estimerer jeg rundt 4,0 EURm i avskrivinger for dette kvartalet. Legg merke til at Catena Media, som er børsnotert i Sverige, kun skrev av 1,4 EURm i Q4. Dette selv om deres affiliate portefølgje (28 oppkjøp) og totale verdisetting, er betydlig større enn GIG. Om vi hadde kjørt etter samme "regler" som Catena Media, hadde vi kanskje kunnet sluppet unna med rundt 1 EURm i avskrivinger. Det ville gitt hele 3 EURm bedring av EBIT, som er massivt. Merk at større avskrivinger, og dermed svekket EBIT presentert, ikke har noen som helst innvirkning på cashflow, og er bare en teknikalitet. GIG taper ikke reelt disse pengene, assetene har jo vist at de vokser organisk og burde ikke vært avskrivet noe særlig på dette tidspunkt. Merk at rabatten til GIG mot peers vil gå fra 63% til under 50% på PE19 ved å bruke samme avskrivingsregler som peers. Det er derfor en høyst relevant sammenligning (prising 50% av peers), da det er cash flow et selskap skal prises på og ikke teknikaliteter som avskrivinger.

Fortsetter....
Arkivert