NOMs Verdsetting av 22% eierskap i Keliber

Flaxx
12.02.2018 kl 12:29 5504

Dette er en arkivert tråd!
NOM har nå 22% eierskap i Keliber.
I siste rapport fra Q3 2017 er denne andelen i NOMs balanse verdsatt til 29,8 MNok.

Dette gir en verdi på 100% av Keliber på ca 135 MNOK.

Keliber har utført en foreløpig lønnsomhetstudie etter anerkjente regler.
Her regnes nåverdien av Keliber med en diskonteringsrente på 8% til 97 Mill Euro, datert 14. mars 2016.
- Etterpå har ledelsen i Keliber oppjustert nåverdien betydelig ettersom lithiumprisen har øket.

Tar man utgangspunkt i den formelle PFS'en på 97 Mill Euro, gir dette en nåverdi på Keliber på 950 MNOK.
22% av dette ville for NOMs del tilsvare 209 MNok.
Det er altså denne mulige verdien NOM har bokført med kr 29,8 MNok ... altså kun 14% av den andelen NOM har i Kelibers beregnede nåverdi.

Keliber går mot en endelig lønnsomhetsanalyse, en DFS.
Regn med at denne vil vise betydelig høyere verdier enn PFS'en.

NOM avlegger regnskap for 4Q 2017 på fredag 16.2.2018.
Det skal bli artig å se hva NOM der verdsetter Keliber til.
Redigert 12.02.2018 kl 12:31 Arkivert