"SP Lundteigen mener at EØS-avtalen ødelegger modellen"

Oliver Stonheg
11.02.2018 kl 18:13 534

Dette er en arkivert tråd!

som vi i Norge har?

SP Lundteigen mener at EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

Det norske folk har da aldri gjort et krav gjeldene for denne "modellen", heller tvertimot, men det gav da EØS kameratene AP H KRF og FRP gjavnt fanden i.

SP er heller ikke uten skyld, da de bisto Syse-regjeringen med å innføre et fastkurs regime og linket den norske NOK Valuta opp mot EURO MED EKY. Når Jan P. Syse Høyre innså hvilken dumhet han hadde begått tok han sin død av det. https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_P._Syses_regjering
Arkivert