ELE - I mars vil ELE eie 26,7% av Ambershaw

treider1
09.02.2018 kl 20:24 7123

Dette er en arkivert tråd!
I mars vil ELE eie 26,7% av AMI som i utgangspunktet har en NPV på 499 millioner USD.

Og hvis AMI oppjusteres:

”AMI kommuniserte i første halvdel av 2017 at de var komfortable med at prisene på «premium pellets» ville fortsette å handles rundt de 10 siste års gjennomsnittspris på 130 USD/dmt. På grunn av dette justerte Ambershaw i fjor sitt prisestimat for interne budsjettformål fra historisk lave 95 USD/dmt til 130 USD/dmt, noe som ga en netto nåverdi (NPV) på USD 499 millioner.

Basert på utsiktene og handel i den øvre enden av et gjennomsnittlig
prisintervall på 240-280 USD/dmt, er NPV nå potensielt tre ganger høyere, med forbehold om endelig gjennomgang av investeringsbudsjettet, som skal godkjennes innen 1. mars 2018.”

så vil ELE eie 26,7% av opptil 3 x 499 mill USD.

Videre kan ELE kjøpe seg opp til 51% av AMI.

Har noen regnet på hva dette blir av verdier per aksje i ELE?
Arkivert