NOM/Keliber - Batterier er en MEGATREND

Flaxx
09.02.2018 kl 13:14 5943

Dette er en arkivert tråd!
I løpet av kort tid har interessen for BATTERIER nesten eksplodert.
Bil, båt, fly .... nesten alt som beveger seg settes det nå EL- foran.

I tillegg er kommet interessen for "kortreist energi" .... der sol- og/eller vindkraft lagres i STORE batterier.

Utviklingen går raskt.
Miljøaspektet er hoveddriveren.
Men også storskaladrift gir lavere kostnader.

Til alle disse batteriene blir det stort behov for materialer ... og det forskes intenst på "morgendagens batteri".

Men så langt er det lithium som er hovedråstoffet ... og det kan det også regnes med vil være tilfelle i lang tid fremover.

Megatrender gir føringer i markedet.
Det kan regnes med økende etterspørsel etter lithium ... og økende priser.

I Norge har både Statoil og Hydro posisjonert seg med eierskap i batteriprodusenter.
For megatrender bare må man følge med på ...
Arkivert