"ELE - Ambershaw alene kan være 28 ganger mer verdt?"

Yess
07.02.2018 kl 12:20 4888

Dette er en arkivert tråd!
Bare Ambershaw alene kan være verdt rundt 28 ganger mer enn dagens markedsverdi på ELE

Estimert nåverdi på rundt 11 milliarder for
Ambershaw (USD 7,73 * 1.500)- ELE vil eie 51% - vs markedsverdien på ELE rundt 280 millioner.

I tillegg har en følgende assets/verdier:
- Mindoro
- Digitale token/ICO
- FOX (den internasjonale mediegiganten har plukket ut ELE som "state of art" til et program om digital token for råvarer"
- Eier domene IRON og NICKEL på EC20 blockchain

Hvor lenge kan denne lave prising av ELE fortsette?
Er tiden inne til en ordentlig reprising av verdiene i ELE og det neste rykker oppover for ELE?

05/02-2018 09:05:01: (ELE) Verdihopp for Ambershaw som følge av prisoppgang på Super Premium DR Grade Pellets

18/12-2017 08:30:01: (ELE) Token prosjekt oppdatering
....På nåværende tidspunkt estimerer selskapet at forhåndssalg vil starte så tidlig som mulig i 2018. Selskapet vil holde markedet oppdatert om fremdriften. "Som vi tidligere har informert er vi dedikerte til å ta del i
dette spennende markedet og sette en ny standard for råvare sikrede tokens" sier
Lars Beitnes....

19/12-2016 09:28:47: (ITX) Intex Resources ASA signs cooperation agreement with Spruance Investments Ltd for assistance in developing local partnerships for the Mindoro Project
Redigert 16.03.2018 kl 15:27 Arkivert