"Står solen atter opp for Seadrill? Noen tanker?"

cub_
24.01.2018 kl 10:23 403

Dette er en arkivert tråd!
Har fulgt med selskapet en stund, og har registrert at det kan se ut som aksjen har flatet ut i påvente av nyheter. Samtidig har riggmarkedet steget bra i det siste. Har en følelse av at selskapet kan ha kjøpt seg nok tid til at balansen nå snart må skrives opp, og ser man på selskapets oppdaterte forretningsplan fra 16.12.17 ( http://hugin.info/135817/R/2156625/828834.PDF ) legges det opp til at selskapet vil ha positiv netto kontanstrøm allerede i 2018 samtidig som gjelden vil halveres innen 2022.

Dessuten, og ikke minst: I et marked som rigg hvor antallet aktører tross alt er begrenset - har noen av aktørene lyst til å slå et av Fredriksen sine selskaper konkurs, med mulige konsekvenser som uvennskap og manglende business som resultat?

Noen som vet noe mer om hva som foregår i Seadrill? Personlig føler jeg i alle fall at det kan være spennende å ta et lodd, da en oppside begynner å glimre med sitt nærvær.

Arkivert