PCIB - betraktninger

Gunnersaurus
19.01.2018 kl 15:51 4311

Dette er en arkivert tråd!
Den forestående finansieringsløsningen på Pivotal Fase II avventes i spenning siden den vil avdekke om vi får en partner / rettet emisjon / fortrinns-rettet emisjon. De som ønsker god lesing i påvente av melding fra selskapet kan åpne følgende tråd: http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2420329

Hvis emisjon blir valgt har styret i PCIB en fullmakt til å kunne øke aksjekapitalen med inntil 10 %. Det vil kunne tilsi like i underkant av 2,5 millioner nye aksjer: http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2017/05/PCI-Biotech-Holding-ASA-Minutes-AGM-29-May-2017.pdf

Ved en partneravtale må man regne på royalties og se hva selskapene blir enige om som kompensasjon. Dette er således litt uoversiktlig å kalkulere på per dags dato men jeg antar en eventuell slik avtale er i gode hender siden styret i PCIB fremstår som meget kompetente.

Angående generell verdivurdering av PCIB så skimter jeg mot E-mannens informative innlegg siden det er unødvendig å finne opp kruttet på ny i og med at han allerede har gitt gode føringer for en verdivurdering http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2413052.

* Pasientgrunnlag (la oss gjette at intervallet er mellom 1000 og 3000 pasienter basert på at PCIB bruker 3000 potensielle pasienter som utgangspunkt i sine presentasjoner)
* Behandlingspris (intervall sånn cirka fra 100 000 $ til 500 000 $) - http://www.lifescicapital.com/analysis/orphan-drug-pricing
* Konverteringskurs mellom USD / NOK (antageligvis innenfor 7,5 og 8,5 de nærmeste år)
Disse tre punktene utgjør potensielle inntekter (i tillegg kommer eventuelle tilskudd fra Research Council of Norway, Innovation Norway og lignende «organer»).
Kostnadene vil bestå av behandlingsutgifter, forskning og lønn («roughly» oppsummert) og vi kan vel sette alt i fra 100 millioner til 1 milliard (NOK) avhengig av pasientgrunnlag, etc. (jo høyere kostnad desto høyere forventet inntekt). I dag har de vel cirka 40-50 millioner i året som kostnader.
* Likelihood of approval (LOA) - de lærde strides men prosentsatsen befinner seg naturligvis et sted mellom 0 og 100 - http://www.alterlab.org/teaching/BIOEN3070/papers/Hay_2014.pdf
* PE – verdi: https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-average-pricetoearnings-ratio-drugs-sector.asp (mellom 15 og 25 er neppe urealistisk)

Jeg skal ikke hausse opp aksjen til skyhøye kursmål men hver enkelt kan ta standpunkt til hva de selv føler er korrekte verdier og plotte disse inn nedenfor:

((Antall Pasienter * Behandling pr. pasient i USD * Konverteringskurs) -Kostnader) * PE-verdi * LOA%
Tallet man sitter igjen med (etter å ha subtrahert kostnadene fra inntektene) multipliseres med en PE-verdi og deretter med LOA (og da sitter vi igjen med en potensiell markedsverdi). LOA økte for øvrig betydelig etter børsmeldingen 20. desember 2017 og det store spørsmålet er egentlig hva sannsynligheten er nå gitt alle de siste opplysningene. Helt til slutt deles den potensielle markedsverdien på antall aksjer og aksjens potensielle verdi gjenspeiles.

Bare for syns skyld legger jeg inn konservative input i beregningen for å vise at dagens prising ikke er spesielt høy: 1000 pasienter, 100 000 $ i behandling, konvertering på 7,8, Kostnader på 200 millioner (tenk på et tall lek men tallet er neppe særlig høyere siden jeg legger inn relativt få pasienter). Setter PE-verdi til 15 og LOA% til 23 (se E-mannens forklaringer rundt dette). Alt dette er ultra-konservativt og ved å i tillegg inkludere eventuelle emisjonsaksjer (altså fordele markedsverdien på 27,5 millioner aksjer – se mer detaljer nedenfor) gir dette en verdi på ca. 73 kroner. Dette tallet fremkommer også helt uten å regne pris på FimaVACC og FimaNAC.

Antall aksjer i selskapet per 19.01.2018 er 24 986 890. Ved en emisjon kan det utstedes (inntil) 10 % av aksjekapitalen og vi vil da kunne ha ca. 27 500 000 aksjer. Legger vi til de ansattes opsjoner så vil vi antageligvis kunne bikke 28 000 000 aksjer innen PCIB har fått Accelerated Approval (AA) / Conditional Marketing Approval (CMA). Dette fordrer selvfølgelig en vellykket Pivotal Fase II og at emisjon blir valgt som finansieringsmåte. En partner-avtale er kanskje vel så aktuelt og den vil vi i så fall kunne få nærmere beskjed om relativt snart (H1 2018?).

Feiler selskapet i Pivotal Fase II på gallegangskreft har vi fremdeles spenning rundt FimaVACC og FimaNAC. Slik jeg ser det har PCIB tre bein å stå på og vil ved en eventuell fiasko rundt FimaCHEM fremdeles være et interessant selskap. Jeg tror imidlertid på stor suksess for FimaCHEM biten og det vil først og fremst være viktig for pasientene. At de som har vært med og investert i forskningen fyller opp lommebøkene er av sekundær viktighet.

Det vi venter på i nærmeste fremtid er avlesning på Extension studiet (safety på 6 evaluerbare pasienter). Dette vil danne grunnlag for om Pivotal Fase II skal være enkelbehandling eller gjentagende behandling. FimaVACC resultater ventes inn i andre halvdel av året men drypp av informasjon kan vi vel få underveis? Finansiering av Pivotal Fase II tenker jeg det grubles godt over om dagen og informasjon dukker vel opp når som helst?

Min personlige vurdering er at PCIB fremdeles er billig. Mine beregninger tilsier at vi prises til en LOA på omtrent 10 % (burde vært nærmere 50%). Jeg valgte å akkumulere ytterligere 7000 aksjer i dag.
Redigert 19.01.2018 kl 18:55 Arkivert